Sứ mệnh của chúng tôi
Chia sẻ kinh nghiệm:

IMI Farm chia sẻ kinh nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi.


Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang sống trong cảnh sợ hãi, bất bình an luôn sống trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Hỗ trợ cộng đồng nông nghiệp